Ако наскоро Вие или Ваш близък е диагностициран с Възпалително чревно заболяване (ВЧЗ) - Болест на Крон (БК) или Улцерозен Колит (УК), информацията тук, заедно с информацията, предоставяна от лекуващия лекар, ще Ви помогне да се възползвате максимално от лечението.

Целта на тази пациентска платформа е да Ви научи:

Болест на Крон

Не само с оглед на физическите последствия, болката и изтощението, а и поради непредвидимостта...

виж повечe

Улцерозен Колит

Причината за Улцерозен колит е неизвестна, но заболяването може да засегне всекиго....

виж повечe

Диагностика

БК варира между пациентите в зависимост от възрастта на пациента към началото на заболяването...

виж повечe

Лечение

Предписано Ви е лечение с иновативна чревно-селективна терапия, тъй като страдате от умерена до тежка форма...

виж повечe

Живот с ВЧЗ

Храненето играе съществена роля за здравето и за качеството на живот на всички хора, но значението му...

виж повечe

Помощ за пациенти

Ефективна помощ за пациенти с ВЧЗ за улесняване достъпа до лечение

виж повечe

Надяваме се, че информацията в този сайт ще е полезна за Вас и ще Ви е помогне да разберете какво да очаквате от ВЧЗ и лечението с иновативна чревно-селективна терапия.

Ако имате други въпроси или ако желаете да обсъдите определени аспекти от Вашето лечение, моля поговорете с Вашия лекар или медицинска сестра.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване в:

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)
ул. Дамян Груев № 8, 1303, гр. София, Република България
тел.: 359 2 8903 417
факс: 359 2 8903 434
e-mail: bda@bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.