По пътя на лечение и в крайна сметка до резултати, които допринасят за подобряване качеството на живот

Ръководство

През пътя от диагностициране до лечение на заболяването

Управляваме

Окомплектоване на документацията, отговаряща на регулаторните и административните изисквания

Лекота

Достъпът до безплатни клиничните тестове, гео-логистичната подкрепа при получаване на лабораторни резултати

Проследяване и напомняне

Напомняме Ви за предстоящите стъпки във Вашето лечение

Лекарствена безопасност

Докладване за нежелани ефекти от лечението

Асистенти

Асистент
Западна България

+359 887 824265

Асистент
Южна България

+359 885 313450

Асистент
Северна България

+359 888 149556