Responsive image

Защо Ви е предписана иновативната чревно-селективна терапия за лечение на Болест на Крон?

Предписано Ви е лечение с иновативна чревно-селективна терапия, тъй като страдате от умерена до тежка форма на Болестта на Крон и провежданото до момента лечение с определени лекарствени средства срещу Болестта на Крон, не е било достатъчно ефективно или сте имали непоносимост към него. Животът с Болестта на Крон може да бъде труден. Не само с оглед на физическите последствия, болката и изтощението, а и поради непредвидимостта на заболяването и въздействието, което то може да има върху много аспекти от Вашето ежедневие. Въпреки че няма известен окончателен лек за Болестта на Крон, съществуват редица лечения, които могат да Ви помогнат да се справите със симптомите и да почувствате, че контролирате по-добре живота си.

Как иновативната чревно-селективна терапия за лечение на Болест на Крон може да Ви помогне?

 • Облекчава симптомите, наблюдавани при обостряне
 • Намалява или елиминира нуждата от стероиди
 • Осигурява ремисия

Какво представлява иновативната чревно-селективна терапия за лечение на Болест на Крон?

Тя представлява биологично лечение за умерена до тежка форма на Болестта на Крон, което се прилага, посредством вливане или чрез система. Този тип лекарствени средства се произвеждат от живи организми, а не чрез химически процес и са насочени към конкретни молекули в тялото, които участват във възпалението. Иновативната чревно-селективна терапия за лечение на Болест на Крон е единственият одобрен биологичен медикамент, който лекува селективно типа възпаление, причинено от Болестта на Крон.

 • Като част от нормалната имунна система на организма, левкоцитите са програмирани да се струпват в различни части на тялото като определени левкоцити са програмирани да се насочват към червата.
 • При хората, страдащи от Болестта на Крон, твърде голям брой левкоцити преминават в червата, което предизвиква възпаление (което може да доведе до язви и изявени симптоми).
 • Иновативната чревно-селективна терапия за лечение на Болест на Крон действа като блокира придвижването на тези левкоцити в червата, което може да намали възпалението.
 • Това може да помогне за облекчаване на симптомите на Болестта на Крон и при редовно текущо лечение, симптомите могат да останат под контрол за дълъг период от време.

Може ли иновативната чревно-селективна терапия за лечение на Болест на Крон да се използва заедно с други лекарствени средства?

Иновативната чревно-селективна терапия за лечение на Болест на Крон може да се използва самостоятелно или заедно с други лекарства, като 5-ASA, имуномодулатори и стероиди. Преди започване на лечението с иновативната чревно-селективна терапия за лечение на Болест на Крон, уведомете Вашия лекар или медицинска сестра за това, какви други лекарства вземате.


Responsive image

Преди да започнете лечението

Какво трябва да кажете на Вашия лекар или медицинска сестра, преди да започнете лечението с иновативна чревно-селективна терапия?

Преди първото вливане ще преминете контролен преглед. Но преди всяко вливане е много важно да съобщавате на Вашия лекар или медицинска сестра за съществуващи в момента или минали здравословни проблеми (или ваксини), тъй като те могат да повлияят на това дали трябва да бъде извършено вливане на иновативна чревно-селективна терапия или то да бъде отложено.

Трябва да съобщите на лекаря или медицинската сестра:

 • Ако в момента имате инфекция, мислите, че е възможно да имате такава или ако страдате от рецидивиращи инфекции.
 • Ако имате чернодробни проблеми.
 • Ако имате туберкулоза или сте били в близък контакт с лице, страдащо от туберкулоза.
 • Ако наскоро Ви е правена или ще Ви бъде правена ваксина – друг вариант е да актуализирате имунизационния си статус преди започване на лечението.
 • Ако забременеете по време на лечението или ако планирате да имате дете. Не е известно дали иновативната чревно-селективна терапия може да навреди на плода.
 • Ако кърмите или планирате да започнете да кърмите. Не е известно дали иновативната чревно-селективна терапия преминава в кърмата.
 • Трябва да съобщите на Вашия лекар или медицинска сестра и всички лекарства, които приемате, включително такива, продавани без рецепта, както и всякакви витамини или хранителни добавки.

Как се прилага иновативна чревно-селективна терапия за лечение на Болестна Крон?

Предписано Ви е лечение с иновативна чревно-селективна терапия, тъй като страдате от умерена до тежка форма на Болестта на Крон и провежданото до момента лечение с определени лекарствени средства срещу Болестта на Крон не е било достатъчно ефективно или сте имали непоносимост към него.

Как се прилага иновативна чревно-селективна терапия за лечение на Болестна Крон?

Трябва да посетите местната болница или клиника. Иновативната чревно-селективна терапия се прилага посредством интравенозно вливане (чрез система в ръката).

Първото Ви вливане?

Ако не са Ви правени интравенозни вливания, идеята за това, може в началото да Ви се стори притеснителна. Поговорете с Вашия лекар или медицинска сестра за притесненията, които може да изпитвате.

Как иновативната чревно-селективна терапия за лечение на Болест на Крон може да Ви помогне?

 • Облекчава симптомите, наблюдавани при обостряне
 • Намалява или елиминира нуждата от стероиди
 • Осигурява ремисия

Какво представлява иновативната чревно-селективна терапия за лечение на Болест на Крон?

Тя представлява биологично лечение за умерена до тежка форма на Болестта на Крон, което се прилага посредством вливане или чрез система. Този тип лекарствени средства се произвеждат от живи организми, а не чрез химически процес и са насочени към конкретни молекули в тялото, които участват във възпалението.

Иновативната чревно-селективна терапия за лечение на Болест на Крон е единственият одобрен биологичен медикамент, който лекува селективно типа възпаление, причинено от Болестта на Крон.

Как действа иновативната чревно-селективна терапия за лечение на Болест на Крон?

 • Като част от нормалната имунна система на организма, левкоцитите са програмирани да се струпват в различни части на тялото като определени левкоцити са програмирани да се насочват към червата.
 • При хората, страдащи от Болестта на Крон, твърде голям брой левкоцити преминават в червата, което предизвиква възпаление (което може да доведе до язви и изявени симптоми).
 • Иновативната чревно-селективна терапия за лечение на Болест на Крон действа, като блокира придвижването на тези левкоцити в червата, което може да намали възпалението.
 • Това може да помогне за облекчаване на симптомите на Болестта на Крон и при редовно продължително лечение, симптомите могат да останат под контрол за дълъг период от време.

Може ли иновативната чревно-селективна терапия за лечение на Болест на Крон да се използва заедно с други лекарствени средства?

Иновативната чревно-селективна терапия за лечение на Болест на Крон може да се използва самостоятелно или заедно с други лекарства, като 5-ASA, имуномодулатори и стероиди. Преди започване на лечението с иновативната чревно-селективна терапия за лечение на Болест на Крон, уведомете Вашия лекар или медицинска сестра за това какви други лекарства вземате.

Колко често ще се прилага лечението?

Иновативната чревно-селективна терапия за лечение на Болест на Крон не е окончателен лек за Болестта на Крон и за да бъде ефективно лечението, се налага редовно, продължително прилагане на лекарственото средство.

През първите 6 седмици ще Ви бъдат направени 3 вливания.

Второто вливане се извършва 2 седмици след първото, а третото – 4 седмици по-късно.

След това вливанията се извършват на всеки 8 седмици.

Така времето между 2 вливания е почти 2 месеца.

График на вливанията

Responsive image

Колко време отнема едно вливане?

Responsive image

Самото вливане отнема около 30 минути.

Може да се наложи обаче да се явите по-рано, за да се извърши подготовка за вливането, като след извършване на вливането ще се наложи да останете известно време под наблюдение за признаци на алергична или друга реакция към вливането. Повече информация за потенциалните странични ефекти може да намерите в листовката за пациента - линк за отваряне в ПДФ

При първите две вливания ще бъдете подложени на строго наблюдение в продължение на два часа след процедурата. След всяко последващо вливане ще бъдете помолени да останете около един час след вливането. Като част от програмата за лечение Вие ще получите карта за предупреждение на пациента, която ще трябва да носите в портмонето/портфейла си, в случай че претърпите нежелана лекарствена реакция или други странични ефекти след като напуснете болницата или клиниката. Ако се налага да отсъствате от работа (или от други ангажименти) за извършване на вливането трябва да вземете предвид това време за наблюдение.

Как ще се чувствате след вливането?

Всеки реагира различно на вливанията, така че може да помолите свой приятел или роднина да Ви придружи при извършване на процедурата, особено при първото вливане. Уведомете незабавно Вашия лекар или медицинска сестра, ако забележите някой от следните симптоми по време или след вливането:

затруднено дишане, уртикария, сърбеж на кожата, подуване, учестен пулс, гадене, болка на мястото на вливане, зачервяване на кожата, обрив, втрисане, треперене или висока температура.

Трябва винаги да уведомявате Вашия лекар или медицинска сестра за потенциалните странични ефекти по време на лечението. Това включва всички възможни странични ефекти, а не само описаните тук или в листовката за пациента.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в този сайт нежелани реакции.

Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване в:

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)
ул. Дамян Груев № 8, 1303, гр. София, Република България
тел.: +359 2 8903 417
факс: +359 2 8903 434
e-mail: bda@bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, Вие давате своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Кога може да очаквате повлияване от лечението с иновативната чревно-селективна терапия?

Повлияването от лечението варира, но ремисия може да бъде постигната 6 седмици след първото вливане. Като при всяко лечение на Болестта на Крон обаче не всеки реагира по един и същи начин или по едно и също време. При някои пациенти може да не се наблюдава отговор на лечението след първите три вливания, като в такъв случай може да бъде предписана допълнителна доза през 10-ата седмица. След това отговорът на такива пациенти към прилаганото лечение следва да бъде оценен на 14-ата седмица. Поради тази причина е много важно да продължите лечението си, дори и да няма резултати след 6 седмици, тъй като е възможно на организма Ви да е необходимо повече време, за да реагира.


Responsive image

Типове лечение на болестта на Крон

Целта на лечението на болестта на Крон е не само да облекчи краткосрочните симптоми при обостряне, но и да поддържа контрол над симптомите на болестта на Крон продължително време. Целта на успешното лечение трябва да бъде намаляване честотата и тежестта на епизодите на обостряне, понижаване активността на заболяването и свеждане до минимум на неговото въздействие върху ежедневния Ви живот.

Наличните лечения за управление на епизодите на обостряне и на симптомите включват
Група противовъзпалителни средства, известни като 5-ASAs Понякога се използват за третиране на симптомите на леки до умерени епизоди на Болестта на Крон.
Стероидно лечение (известно и като кортикостероиди) Това е стандартно първо лечение, след диагностициране на пациента с Болестта на Крон, което често се използва в краткосрочен план за справяне със симптомите на обостряне.
Имуномодулатори Те потискат отговора на имунната система на организма спрямо клетки, които биха могли да предизвикат възпаление в храносмилателната система.
Биологични лекарства Те могат да повлияят на цялата имунна система или само на част от нея като атакуват веществата, които могат да предизвикат възпаление във Вашата храносмилателна система.
Хирургична намеса При тежка или неподдаваща се на лечение форма на Болест на Крон е възможно да се наложи хирургично отстраняване на част от червата.

Както виждате от таблицата, съществуват няколко различни форми на лечение на болестта на Крон и вече може да сте опитали някои от тях в зависимост от това от колко време сте диагностициран със заболяването. Степента, до която тези лечения помагат за контрол на симптомите и епизодите на обостряне, е различна при всеки отделен човек.

Биологичните медикаменти сa разработени за атакуване на определени пътища или вещества, за които е известно, че участват в имунния отговор, който предизвиква възпаление при болестта на Крон. Някои биологични лекарства като anti-TNF действат, като потискат цялата имунна система.

Иновативната чревно-селективна терапия за лечение на Болест на Крон, което не е anti-TNF лечение, потиска единствено възпалението в храносмилателната система. Това лекарствено средство действа единствено върху левкоцитите, които се насочват към Вашата храносмилателна система, за да потисне възпалението, предизвикано от болестта на Крон. Това означава, че останалата част от Вашата имунна система може да продължи да изпълнява своите функции.

Всеки реагира различно на лечението, затова не спирайте да обсъждате ситуацията с Вашия лекар или медицинска сестра, докато приемате иновативната чревно-селективна терапия за да са наясно с това, как се чувствате във всеки един момент и как реагирате на лечението.


Какви са възможните странични ефекти?

Терминът “страничен ефект” означава нежелан, понякога дори опасен резултат, който се появява към очакваното полезно действие на дадено лекарство. Много медикаменти, използвани за лечение на болест на Крон, притежават “потенциал” за развитие на сериозни странични ефекти.

Измежду възможните странични ефекти са и лекарствените алергии. Те не трябва да се уеднаквяват с неприятните явления, предизвиквани от лекарства, към които някои пациенти могат да проявяват чувствителност. Лекарствените алергии се проявяват чрез реакции, по-леки или много силни (като анафилактичния шок), които представляват защитен отговор на имунната система. Преди употреба на даден медикамент пациентът задължително трябва да бъде запознат с евентуалните му странични ефекти.

През последните години като особено перспективно се очертава лечението с т. нар. биологични средства. Това са антитела, насочени срещу цитокини (биологично активни белтъчни молекули), играещи основна роля в патогенезата на възпалителния процес при пациенти с болест на Крон.

Иновативната чревно-селективна терапия

Като при всяко друго лекарствено средство за всякакво заболяване – иновативната чревно-селективна терапия може да предизвика странични ефекти, но те не се наблюдават при всички пациенти.

Винаги е важно да обсъждате с Вашия лекар или медицинска сестра баланса между страничните ефекти и ползите от лечението във времето и да решите как е най-добре да постъпите.

Безопасността и ефикасността на иновативната чревно-селективна терапия за лечение на болест на Крон са проучвани в редица клинични проучвания върху пациенти с умерена до тежка форма на болест на Крон. Тези изследвания показват, че честотата на страничните ефекти, свързани с иновативната чревно-селективна терапия и със самото вливане, е доста ниска.

Най-честите странични ефекти от иновативната чревно-селективна терапия за лечение на болест на Крон са:

назофарингит, главоболие, болки в ставите, гадене, треска, инфекции на носа и гърлото, лесна уморяемост, кашлица, бронхит, грип, болки в гърба, обрив, сърбеж, инфекция на синусите, болки в гърлото и болки в дланите и стъпалата.

Възможни са и други странични ефекти, така че трябва винаги да разговаряте с Вашия лекар или медицинска сестра.

Пълен списък със страничните ефекти може да намерите в листовката с информация за пациента към всяка опаковка.


Responsive image

Не са Ви правени вливания?

Ако по-рано не са Ви правени вливания тук може да намерите някои съвети за това как да се подготвите за първото си вливане.

Преди да отидете за вливане

 • Трябва да Ви е топло: носете (или вземете със себе си) няколко дрехи, тъй като по време на вливания на някои хора им става хладно.
 • Вземете си храна: вливането не отнема много време, но след неговото приключване ще Ви помолят да останете за наблюдение. Затова е добре да си вземете нещо за хапване или напитка, ако часът за вливането съвпада или е близо до обичайното време, в което се храните.
 • Намерете си занимание по време на вливането и на последващото наблюдение: вземете си книга, списание или устройство с връзка към интернет.
 • Поддържайте контакт с Вашия лекар или медицинска сестра: ако мислите, че имате инфекция или ако не се чувствате добре в дните преди вливането, уведомете за това Вашия лекар или медицинска сестра възможно най-скоро, така че те да променят часа за Вашето вливане, ако е необходимо.
 • Помолете приятел да Ви придружи: ако се притеснявате за първото си вливане, може да помолите някого да дойде с Вас, дори и само да ви прави компания и да Ви окаже морална подкрепа.
 • След вливането

 • Не се изисква нищо специално: Можете да продължите обичайните си дейности и диета след вливането на иновативна чревно-селективна терапия за лечение на болест на Крон. Не би трябвало да има проблем и да шофирате, освен ако не чувствате замаяност или общо неразположение, като в този случай трябва да уведомите веднага вашия лекар или медицинска сестра.
 • Наблюдавайте мястото на вливане: мястото на проникване на иглата може временно да бъде с повишена чувствителност, да се подуе леко или да се зачерви/посинее. Тези реакции би трябвало да отшумят за 1-2 дни, като топъл и мек компрес (напр. с хавлия) може да облекчи дискомфорта през това време.
 • Къде можете да получите помощ?

  Ако все още не сте диагностициран с болест на Крон, но имате някои от симптомите на това заболяване, можете да потърсите помощ при всеки специалист гастроентеролог. При наличие на признаци на заболяването, по преценка на специалист, можете да бъдете насочен или сам да потърсите помощ, към някой от